Ứng dụng mô hình TRƯỜNG HỌC VỚI CUỘC SỐNG

Thực hiện sự chỉ đạo của SGD, PGD và kế hoạch năm học, nhằm cung cấp kiến thức thực tế và giáo dục kĩ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, trường tiểu học Tân Đức tổ chức mô hình trồng rau an toàn tại trường với sự tham gia của học sinh khối 4,5.

           Qua hoạt động thực tế, dưới sự hướng dẫn của các cô giáo, các em học sinh được trực tiếp thực hành làm đất, lên luống vfa trồng, chăm sóc vườn rau an toàn tại trường. điều này có ý nghĩa giáo dục ý thức lao động rất thiết thực khi mà 100% gia đình các em ở đây đều làm vườn và trên địa bàn hợp tác xã rau an toàn Tân Đức đã được công nhận và có thương hiệu. Các em rất hứng thú và  tích cực trong hoạt động này