Lễ tổng kết năm học 2014-2015

          Kết thúc năm học 2014-2015, trường tiểu học Tân Đức hoàn thành kế hoạch đề ra, 100% học sinh lên lớp, trường có HSG cấp Tỉnh và Quốc gia. Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. 

Một số hình ảnh lễ tổng kết năm học 2014-2015