SKKN " Công tác chỉ đạo và quản lý UDCNTT trong trường TH Tân Đức"

 

PHẦN A : MỞ ĐẦU
 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
-         Sự phát triển như vũ bảo của ngành khoa học và công nghệ đã đem lại những thành tựu to lớn trong mọi hoạt động của con người. Đối với ngành giáo dục, việc vận dụng CNTT vào quá trình quản lý và giảng dạy đã đem lại một hiệu quả thật tích cực : Thông tin được cập nhật nhanh chóng và chính xác, việc quản lý nhân sự, chuyên môn nhẹ nhàng và khoa học. Hoà nhập với xu thế chung của thời đại, nhằm thúc đẩy tiến trình đổi mới nhà trường theo hướng hội nhập, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2010-2011, trường TH Tân Đức đã áp dụng những ứng dụng của công nghệ thông tin vào quá trình quản lý và giảng dạy nhằm đổi mới quá trình quản lý và phương pháp dạy học.
 
PHẦN B : NỘI DUNG
 
I.      CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN :
1.     Cơ sở lí luận :
-         Quán triệt và thực hiện chủ đề năm học 2010-2011: “ Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục.” . Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin , khuyến khích và động viên đội ngũ sử dụng CNTT trong quá trình giảng dạy, tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới cách soạn giáo án, góp phần đem lại cho học sinh những giờ dạy thật sự bổ ích và sinh động. Có thể nói việc vận dụng những ứng dụng của CNTT đa đem lại những hiệu quả đáng khích lệ trong quá trình quản lý và giảng dạy tại trường TH Tân Đức năm học 2010-2011.
2.     Cơ sở thực tiễn:
-         Đối với công tác quản lý giáo dục tại nhà trường, việc vận dụng CNTT đã tạo ra một phương thức nhẹ nhàng trong việc thực hiện hồ sơ sổ sách và báo cáo. Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, nếu chúng ta có sự cân nhắc và chọn lựa nội dung kiến thức cần truyền thụ cho học sinh hợp lý thì giáo án điện tử là một trong những hình thức đổi mới hiệu quả. Trước tình hình này, trong nhiều năm qua được sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT, Phòng giáo dục Việt Trì đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn và bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL và giáo viên những kỹ năng cơ bản để vận dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy như : Tin học A, Microsoft, Intel, Quản trị trang tin, nhập sổ liên lạc điện tử............Qua các lớp tập huấn này, trình độ tin học, phương pháp quản lý và giảng dạy của đội ngũ CBQL, giáo viên đã từng bước được nâng lên rõ rệt. Tất cả đội ngũ đều nhận thấy việc áp dụng những thành tựu CNTT vào qúa trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục là một việc làm vô cùng cần thiết và hợp lý.
II.   BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Vận dụng CNTT vào quá trình chỉ đạo và quản lý nhà trường:
-         Ngay từ đầu năm học, BHG nhà trường đã quán triệt với đội ngũ tinh thần làm việc : Mọi bộ phận cần ứng dụng những kỹ năng đã được tập huấn về CNTT để thực hiện hiệu quả công tác của mình. Trong các buổi họp HĐGD để triển khai những nội dung trọng tâm trong tháng, BGH đều thực hiện dưới hình thức trình chiếu để GV dễ theo dõi, nắm bắt đồng thời rút ngắn thời gian hội họp. các bộ phận có thể gởi kế hoạch tổ chức hoạt động của bộ phận do mình phụ trách cho BGH thông qua địa chỉ mail. Sau đó BGH sẽ góp ý và bổ sung những thiết sót để bộ phận hoàn chỉnh kế hoạch.
-         BGH công khai địa chỉ mail để khi cần, giáo viên có thể chủ động liên hệ, trao đổi công việc. qua việc thực hiện trao đổi thông tin, BGH đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của một số giáo viên, qua đó đã động viên và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của giáo viên trong quá trình giảng dạy, công tác. Từ đó phần nào giải tỏa những khó khăn, khúc mắt từ phía giáo viên, đồng thời tạo 2000 cho đội ngũ có sự tin tưởng hơn đối với BGH nhà trường.
-         Được sự chỉ đạo và tập huấn của PGD, nhà trường đã thành lập ban quản trị WEBSITE với những thành viên tích cực, thường xuyên đưa tin về những hoạt động của nhà trường. Trong quá trình thực hiện công tác quản trị mạng, các thành viên đều từng bước cải tiến những thông tin và hình ảnh trên website sao cho ngày càng kịp thời và hiệu quả. Chính qua trang web này, đội ngũ giáo viên tại trường và BLĐ ngành GD đã có những thông tin cụ thể về tất cả các mảng hoạt động của nhà trường : chính quyền, chuyên môn, công đoàn, chi đoàn, đội, hội CMHS...
-         Về quản lý nhân sự và thực hiện thông tin 2 chiều:
Hiệu trưởng thường xuyên chỉ đạo và yêu cầu bộ phận văn thư thu thập những thông tin về giáo viên để cập nhật kịp thời vào hồ sơ cá nhân trong chương trình quản lý cán bộ. Sử dụng những hiệu quả của chương trình để nhanh chóng phục vụ công tác thống kê, báo cáo theo yêu cầu của Sở, Phòng...
Ngoài ra, bộ phận văn thư cũng thường xuyên truy cập WEBSITE để kịp thời nắm bắt những văn bản chỉ đạo, kế hoạch, các hoạt động theo lịch công tác của PGD... để BGH, các bộ phận trong nhà trường chủ động thực hiện công việc của mình.
Hiệu trưởng thường xuyên chỉ đạo các bộ phận truy cập mạng internet để lấy những thông tin cần thiết, phục vụ cho nhu cầu của nhà trường: ý nghĩa của các ngày lễ kỷ niệm trong tháng, tranh ảnh phục vụ cho việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, thực hiện tuyên truyền cho cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Đối với các bộ phận trong nhà trường như : TV-TB, tài chính – kế toán, Công đoàn, Chi đoàn, Đội cũng đẩy mạnh việc vận dụng CNTT vào quá trình thực hiện công việc để tiết kiệm được thời gian mà hiệu quả lại tích cực (Soạn thảo văn bản, kế hoạch hoạt động, thể hiện chứng từ, sổ sách...) Nhận thức được những tiện ích mà CNTT đã mang lại trong công việc, các bộ phận như : Công đoàn, Đoàn TNCS HCM và Đội TNTP HCM là những bộ phận chủ động và thường xuyên UDCNTT vào quá trình công tác và đã đạt được những hiệu quả nhất định:
Đối với công đoàn: Việc tổ chức tuyên truyền về TTCT và công tác tuyên huấn cho đội ngũ thường xuyên được triển khai và phổ biến dưới dạng trình chiếu : quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức đố vui nhân các ngày lễ như : 20/10, 08/03...
Đối với chi đoàn: Thường xuyên truy cập mạng internet để lấy những hình ảnh và thông tin về Bác Hồ để thực hiện tốt nhật ký “Hành trình theo chân Bác!”.
Đối với hoạt động Đội: Được sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, TPT Đội vừa là thành viên tham gia quản trị website của trường, vừa thường xuyên tra cứu vào các trang WEB trên mạng để lấy những thông tin thực hiện cho công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho học sinh: Tìm hiểu về ý nghĩa của các ngày lễ kỷ niệm trong tháng để sinh hoạt với học sinh vào mỗi thứ hai hàng tuần, thực hiện bảng tin Đoàn – Đội với những nội dung thiết thực như: đố vui ATGT, góc thư giãn; thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ; những mẩu chuyện về Bác;
Đối với BGH: Trong năm học này, việc tổ chức triển khai, báo cáo các hoạt động của nhà trường cho đội ngũ đều có UDCNTT: thực hiện việc lồng ghép những hình ảnh, tư liệu, đoạn phim với nội dung báo cáo để tránh mất thời gian mà hiệu quả lại thuyết phục đội ngũ (Sơ, tổng kết hoạt động của nhà trường, cuộc vận động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai kế hoạch năm học, hội nghị cán bộ - công chức, Đại hội đại biểu CMHS.
2. Công tác chỉ đạo và quản lý UDCNTT vào hoạt động giảng dạy:
-         Ngay từ đầu tháng 08/2010 nhà trường đã tổ chức chuyên đề: nâng cao hiệu quả trong việc UDCNTT vào quá trình giảng dạy cho toàn thể giáo viên trong nhà trường. Qua chuyên đề, giáo viên nòng cốt cùng BGH nhà trường đã hướng dẫn giáo viên thực hành một số kỹ năng ứng dụng CNTT vào giảng dạy: chèn hình ảnh, âm thanh, cắt đoạn phim, tạo những hiệu ứng liên kết các slide, cách truy cập vào các trang web để lấy thông tin, hình ảnh, đoạn phim... cần thiết để phục vụ soạn giảng GAĐT.
-         BGH cũng có sự đầu tư về điều kiện trang thiết bị kỹ thuật cao để giáo viên có những điều kiện thuận lợi khi giảng dạy GAĐT : tham mưu với ngành trang bị thêm một máy chiếu đa phương tiện, hai màn hình cố định tại phòng lớp 5và phòng tin học để thực hiện  giảng dạy GAĐT cho giáo viên, một màn hình di động và 01 projector để phục vụ cho việc hội thảo tại văn phòng. Trang bị nhiều đĩa nhạc, hình ảnh, phim tư liệu phục vụ cho việc soạn giảng dạy. Cung cấp thêm những nguồn tài nguyên thiết thực ,sưu tầm những giáo án hay của các hội thi giáo viên giỏi cấp  thành phố để giáo viên tham khảo. Đến nay toàn trường có khoảng 70% giáo viên trực tiếp giảng dạy có bằng A tin học,trong đó 20% giáo viên có  bằng B, các giáo viên còn lại đều có tinh thần học hỏi đồng nghiệp để từng bước hoàn thiện kỹ năng sử dụng vi tính và thực hiện GAĐT.
-         Đối với công tác bồi dưỡng học sinh:
Hiệu trưởng chỉ đạo cho giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho các em học sinh có năng khiếu về bộ môn Tin học , giải toán qua mạng, luyện tiếng anh qua mạng.....ngay từ đầu năm học để các em có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình, đồng thời thành lập đội tuyển để tham gia thi cấp Thành phố. Đây cũng là một thành quả đáng khích lệ của các em học sinh trong năm học này.
-         Kết quả thực hiện giảng dạy GAĐT:
Từ đầu năm học 2010-2011 đến nay, toàn trường đã thực hiện được 30 giáo án điện tử giảng dạy tại tất cả các khối lớp. Đa số GV đã ứng dụng CNTT một cách nhuần nhuyễn, các GAĐT có chất lượng cao, góp phần tạo hứng thú học tập cho học sinh, làm tăng hiệu quả trong hoạt động dạy học.
Giáo viên đã có sự chọn lựa các bài dạy với những nội dung phù hợp để đầu tư giảng dạy GAĐT. Qua những tiết dạy này, giáo viên phát huy tối đa những ưu thế trong việc UDCNTT vào giảng dạy, tạo cho lớp học thật sự sinh động với những hiệu quả về âm thanh , hình ảnh, mà giảng dạy bằng GAĐT mới tạo được những hiệu quả tích cực này.
VD : Một số bài TNXH, đạo đức, lịch sử, địa lý, khoa học và các bài toán có yếu tố hình học... đã được giáo viên các khối lớp thực hiện soạn giảng bằng GAĐT.
- Thống kê các tiết giảng dạy GAĐT từ đầu năm học 2010-2011đến hiện tại:
 

2000
STT
Môn
Lớp
Tên bài dạy
 
1
Âm nhạc
1
Học hát bài: Đàn gà con
Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
2
Âm nhạc
4
Học hát bài: Cò lả
Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
3
Toán
3
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Nguyễn Thị Ngọc Bích
4
Toán
1
Phép cộng trong phạm vi 5
Nguyễn Thị Ngọc Bích
5
Toán
1
Phép trừ trong phạm vi 6
Nguyễn Thị Chín
6
Toán
3
bài toán giải bằng hai phép tính
Nguyễn Thị Chín
7
Toán
3
Luyện Tập (T66)
Nguyễn Thị Chín
8
Tin
5
Học toán với phần mền cùng học toán 5
Tạ Thúy 2000 Hằng
9
Tin
4
Tập gõ các phím ở hàng dưới
Tạ Thúy Hằng
10
Địa lý
4
Hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyên
Nguyễn Thị Thu Hà
11
TLV
5
Luyện tập tả người
Nguyễn Thị Thu Hà
12
LTVC
4
Tính Từ
Phùng Thị Minh Huệ
13
TV+
5
Luyện từ nhiều nghĩa
Phùng Thị Minh Huệ
14
T.Anh
5
let’sing
Nguyễn Thị Hồng Nội
15
T.Anh
3
Let’lan
Nguyễn Thị Hồng Nội
16
LTVC
2
Từ ngữ về tình cảm, dấu phảy
Nguyễn Thị Hồng Nụ
17
LTVC
3
So sánh , dấu chấm
Nguyễn Thị Hồng Nụ
18
Khoa
4
Phòng tránh tai nạn đuối nước
Phùng Thị Minh Lan
19
Toán
5
Luyện Tập ( T59)
Phùng Thị Minh Lan
20
Toán
5
Luyện tập (T66)
Phùng Thị Minh Lan
21
Học vần
1
ay-ây
Nguyễn Thu Thủy
22
Toán
2
Tìm số bị trừ
Nguyễn Thu Thủy
23
Mỹ thuật
5
vẽ tranh theo đề tài ngày nhà giáo Việt nam 20-11
Nguyễn Thị Thúy
24
Mỹ thuật
2
Vẽ lá cờ tổ quốc
Nguyễn Thị Thúy
25
Toán
4
Nhân với số có một chữ số
Hoàng Thị Tem
26
Toán
5
nhân một số với một tổng
Hoàng Thị Tem
27
Kể chuyện
2
Bà cháu
Nguyễn Thị Hồng Sâm
28
Học vần
1
iên-yên
Nguyễn Thị Hồng Sâm
29
TNXH
3
Các thế hệ trong một gia đình
Đỗ Thị My Sen
30
Tập đọc
3
Cảnh đẹp non sông
Đỗ Thị My Sen
 
 
 
 
 

 
- Thống kê các chuyên đề, hội thảo, triển khai các văn bản, hướng dẫn của đơn vị và các cấp quản lý có UDCNTT từ đầu năm học 2010.2011 đến hiện tại:
 

1
Kế hoạch năm học 2010-2011
Triển khai đến toàn trường
Thầy Lê Văn Lưu
2
Kế hoạch Hội nghị cán bộ công chức 2010.2011
Triển khai đến toàn trường
Thầy Lê Văn Lưu
3
Đại Hội Cha Mẹ học sinh
Triển khai đến Hội Cha mẹ học sinh
Thầy Lê Văn Lưu
4
Các văn bản : Hướng dẫn nhiện vụ năm học của phòng, các văn bản pháp quy liên quan đến nội dung bồi dưỡng giáo viên
T 2000 riển trai đến toàn trường
Cô Đặng Thị Quyên
5
Chuyên đề:
Nâng cao hiệu qủa ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
Tập huấn (Toàn trường)
Cô Tạ Thị Thúy Hằng
6
Chuyên đề: Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh vào môn Tiếng Việt và Đạo đức
Tập huấn (Toàn trường)
Cô Đặng Thị Quyên
7
Chuyên Đề: Dạy học tích cực
Tập huấn (Toàn trường)
Cô Đặng Thị Quyên
8
Chuyên đề : Tìm hiểu cuộc thi giải toán qua mạng
Tập huấn (Toàn trường)
Cô Tạ Thị Thúy Hằng
9
Chuyên Đề : Bảo trì CSVC và sử dụng trường học có sự tham gia của cộng đồng
Tập huấn (Toàn trường)
Cô Đặng Thị Quyên
10
Điều lệ thi giáo viên giỏi các cấp.
Tập huấn (Toàn trường)
Cô Đặng Thị Quyên
11
Họp phụ huynh lần 2
Giáo viên toàn trườngvà phụ huynh học sinh
Thầy Lê Văn Lưu
12
Sơ kết học kỳ 1
Toàn trường
Thầy Lê Văn Lưu

 
3. Vận dụng CNTT vào công tác GDCTTT và các hoạt động phong trào tại trường:
-         BGH, Công đoàn, Chi đoàn, Đội TNTP và các bộ phận thường xuyên truy cập trên mạng để lấy thông tin, tư liệu phục vụ cho công tác GDCTTT để giáo viên và học sinh hiểu rõ ý nghĩa các ngày lễ kỷ niệm trong năm như : 23/09, 20/11, 22/12, 09/01, 03/02, 08/03, 26/03… Đây chính là nguồn thông tin khổng lồ có ích, chính xác và lý thú, hỗ trợ đắc lực cho công tác GDCTTT trong nhà trư 2000 ờng. Có thể nói rằng chính hệ thống internet là công cụ thúc đẩy sự phát triển việc vận dụng CNTT vào các hoạt động chung của nhà trường. làm cho các hoạt động trở nên thuận lợi và đạt được các hiệu quả như mong muốn.
-         Ví dụ: Để tổng kết tháng GDTTATGT, nhà trường rất khó tổ chức các tình huống giao thông thật để học sinh thực hành lý thuyết. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của CNTT, thông qua các câu hỏi và tình huống lấy trên mạng, hiển thị trên các side, học sinh đã có thể hình dung và vận dụng từ lý thuyết vào thực tiễn một cách hiệu quả nhất.
III. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA THỰC HIỆN:
-         Có thể nói từ đầu năm 2010-2011 đến nay, xác định được một trong những nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm học trường TH Tân Đức đã có những bước chuyển biến khá tích cực việc vận dụng CNTT trong quản lý đã giúp cho BGH và các bộ phận trong nhà trường liên hệ và phối hợp nhịp nhàng hơn với nhau. Thông tin nhanh, chính xác, nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng đã phần nào giảm bớt cường độ lao động cho người QL và nhân viên văn phòng (Trang WEB của PGD, mạng internet…).
-         Trong năm học 2010-2011 hầu như các hoạt động của nhà trường đều được cụ thể hóa thong qua website của trường. Đây là một nỗ lực đáng khích lệ của toàn thể đội ngũ.
-         Hoạt động giảng dạy của nhà trường đều có sự đổi mới tích cực về phương pháp. Giáo viên đã chủ động đầu tư soạn giảng GAĐT với những tiết học thật sự lôi cuốn học sinh. Tất cả những hoạt động này đều đạt được hiệu quả như mong muốn. Đến nay đã có 30 GAĐT được giảng dạy trên 8 lớp. Ước tính đến cuối năm học 2010-2011, 100% giáo viên sẽ có tiết dạy GAĐT trên lớp với khoảng 70 giáo án toàn trường.
-         Việc tổ chức các hoạt động GDCTTT cho đội ngũ GV và học sinh toàn trường cũng gặp nhiều thuận lợi : Đối với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhà trường đã thường xuyên truy cập để cung cấp cho giáo viên và học sinh những bài viết hay về Bác trên bản tin chuyên môn; những mẩu chuyện nhỏ về tấm gương đạo đức sáng ngời của Người cũng lần lượt được giới thiệu với đội ngũ thong qua các buổi họp HĐGD của nhà trường. Những buổi trò chuyện, giáo dục học sinh hiểu biết về ý nghĩa các ngày lễ trong tháng cũng phần nào hiệu quả và nhẹ nhàng hơn do việc tìm kiếm các thông tin để sinh hoạt tương đối đơn giản nhưng lại đầy đủ về nội dung và ý nghĩa (truy cập và lấy thông tin trên internet).
-         Với những kết quả đã đạt được khi vận dụng CNTT trong thực tiễn đã chứng minh xu thế hội nhập của nhà trường nhằm thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ trong năm học 2010-2011. Với những nền tảng cơ bản này, nhà trường sẽ nổ lực không ngừng để phát huy hơn nữa vai trò của CNTT trong công tác quản lý và thực hiện nhiệmvụ chuyên môn. Bên cạnh đó nhà trường sẽ tiếp tục bồi dưỡng về nhận thức tư tưởng, kiến thức và kỹ năng cơ bản về CNTT cho đội ngũ để các bộ phận và các cá nhân có thể ứng dụng vào công việc của mình sao cho hiệu quả nhất.
 
IV/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
-         BGH cần truyền đạt tinh thần UDCNTT trong mọi hoạt động đến tất cả các thành viên trong HĐGD. Chứng minh cụ thể những hiệu quả mà UDCNTT mang lại trong quá trình công tác.
-         Hãy luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ được giao với hiệu quả cao nhất. (địa điểm giảng dạy, phương tiện máy móc, nguồn tài nguyên…)
-         Có kế hoạch đầu tư, bồi dưỡng để đội ngũ tự tin, mạnh dạn vận dụng UDCNTT trong công việc . (Cử GV cốt cán tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do các cấp quản lý, lãnh đạo tổ chức…)
-         Nhân rộng các gương điển hình ứng CNTT trong giảng dạy, công t&aac 1ffe ute;c, để đội ngũ học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm thông qua các tiết thao giảng, chuyên đề, hội thảo…
-         CBQL luôn là người bạn đồng hành, sẵn sàng chia sẻ, học hỏi tất cả những thành viên trong nhà trường.
 
PHẦN C : KẾT LUẬN
 
Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, việc hiểu biết và vận dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy là một việc làm cần thiết và đem lại hiệu quả thiết thực. Hơn lúc nào, chúng ta cần chuẩn bị cho bản thân và tập thể một tinh thần cầu tiến và nhạy bén với cái mới vận dụng linh hoạt, kích thích sự năng động, sáng tạo, bồi dưỡng nhận thức đúng đắn cho đội ngũ trong việc UDCNTT vào công tác là một thử thách và nhiệm vụ của người CBQL. Thực hiện tốt công tác này, chắc chắn sẽ mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy tiến trình đổi mới nhà trường theo hướng hội nhập đồng thời củng cố và phát triển bền vững giáo dục Tiểu học trong tương lai.
                                                                                    Tháng 12 năm 2010
Người viết
                                                                                                     Đặng Thị Quyên