Thông tin cán bộ quản lý của trường

 

Trường tiểu học Tân Đức
Địa chỉ: Xã Tân Đức- Thành phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ
Năm thành lập: 1999
Điện Thoại : 02103858954
Email: thtanduc@pgdviettri.edu.vn
 
  Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng:
 
Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hằng 
Sinh năm : 1975  
Năm vào ngành: 1994                                                    
Trình độ đào tạo : Cử nhân tiểu học                                                                            
Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận CT-HC
Số điện thoại:        02103858954
                                                                                   

 

    Phó BT chi bộ - Phó Hiệu trưởng:

 
   Họ và tên: Đặng Thị Quyên

   Sinh năm: 1975

     Năm vào ngành: 1994

  Trình độ đào tạo : Cử nhân tiểu học
  Trình độ chính trị : Trung cấp
  Số điện thoại: 0942027396
 
        

 
 
 
 
Chi ủy viên - Chủ tịch công đoàn: 
 
  Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Sinh năm: 1968
     Trình độ đào tạo : Cử nhân tiểu học
     Trình độ chính trị: Sơ cấp
     Số điện thoại : 01662932623
 
                                                                                     

 

                                                                                    

 

     Tổng phụ trách Đội: 

     Họ và tên: Nguyễn Thị HNăm sinh: 1979

     Trình độ đào tạo: Đại học

     Chuyên ngành: Tiếng Anh

 

     Bí thư chi đoàn:

     Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh

     Năm sinh:1990

    Trình độ đào tạo: Đại học

 

 

Bài viết liên quan