GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG

Trường TH Tân Đức là một trường vùng ven thành phố Việt Trì, trên quê hương rau sạch. Trường có quy mô nhỏ hạng 3, số học 2000 sinh ít, điều kiện kinh tế xã hội địa phương còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng thuận ủng hộ của phụ huynh học sinh, sự nỗ lực cố gắng của tập thể các thế hệ cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh, nhà trường đã đạt được những thành tích đáng khích lệ: Đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm 2012, ba năm liền có HSG cấp quốc gia, đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và vinh dự được chủ tịch UBND Tỉnh Phú Thọ Tặng bằng khen.

 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG
1- Tên trường: Trường TH Tân Đức Việt Trì - Phú Thọ
            - Địa chỉ: khu 3 – xã Tân Đức – TP. Việt Trì
            - Số điện thoại: 0210 858 954
            - Email: thtanduc@pgdviettri.edu.vn.
            - Website: http://thtanduc.pgdviettri.edu.vn.
2. Qui mô trường lớp:
            - Tổng số lớp: 10. Tổng số học sinh: 205 
                        Trong đó:          
+ Khối 1: 2 lớp 37 học sinh                   
                        + Khối 2: 2 lớp 47 học sinh
+ Khối 3: 2 lớp 37 học sinh
                        + Khối 4: 2 lớp 49 học sinh
                        + Khối 5: 2 lớp 35 học sinh
3. Về đội ngũ: Tổng số: 21 (nam: 01, nữ: 20)
* Số CB- GV-NV trong biên chế : 18 (nữ 18 = 100%); GV hợp đồng: 02 (GV Tin học, Âm nhạc). NV hợp đồng: 01 bảo vệ (nam)
- Cán bộ quản lý: 02 + Trình độ đại học ( trên chuẩn): 02 = 100%.
- Giáo viên: 16
+ Đạt chuẩn 16 người = 100%
+ Số giáo viên đạt trình độ trên chuẩn: 15 người = 93,7%.
 - Nhân viên : 03 (01 Kế toán, 01 PT thư viện thiết bị; 01 bảo vệ).
4. Cơ sở vật chất nhà trường:
*Hệ thống phòng học – phòng chức năng:
- Phòng học:                              10      
- Phòng tin học:                         01
            - Phòng thư viện:                       01
            Ngoài ra có đầy đủ các phòng chức năng phòng làm việc của các bộ phận
* Thiết bị dạy học:
            - Máy vi tính:                  21                    
            - Máy chiếu prorector:    03                    
- Số bộ thiết bị đồng bộ: 05
* Hệ thống sân chơi bãi tập:                  
- Sân chơi: 900 m2
*  Trường đạt Chuẩn QG mức độ I năm 2012.
5. Chỉ tiêu phấn đấu năm 2015 - 2016:
* Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở : 03
* Lao động tiên tiến : 14 đ.c
* Giáo viên giỏi thành phố : 02, cấp trường : 13
* Học sinh giỏi thành phố: 5 giải
* Học sinh lên lớp thẳng, hoàn thành chương trình tiểu học:  100%
* 100% Học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của học sinh.
.* Cháu ngoan Bác Hồ: 205 em = 100%.
*Tổ tiên tiến cấp thành phố : 01, cấp trường : 02
* Công đoàn vững mạnh cấp thành phố
* Liên đội mạnh cấp Tỉnh
* Chi bộ trong sạch vững mạnh
*Tập thể trường: Tập thể lao động xuất sắc 

Bài viết liên quan