05/09/15  Giới thiệu  98
Trường TH Tân Đức là một trường vùng ven thành phố Việt Trì, trên quê hương rau sạch. Trường có quy mô nhỏ hạng 3, số học 2000 sinh ít, điều kiện kinh tế xã hội địa phương còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng thuận ủng hộ của phụ huynh học sinh, sự nỗ ...